Get Adobe Flash player

วัดสว่างอารมณ์ แคแถว

ขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจ วันที่ 14-24 ตุลาคม 2555

นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าพ่อเสือ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย

ณ โรงเจวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) 

DSCF2759

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่
วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง  การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้
ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้น
เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น
สำหรับในปี 2555 นี้ ทางวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) โดย…พระครูยติธรรมานุยุต (เจ้าอาวาส)
จะจัดให้มีงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.19 น.
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
เจ้าภาพ พุ่มละ 2555 บาท หรือแล้วแต่กำลังศรัทธา รับสุดยอดวัตถุมงคลจากหลวงพ่อแป๊ะ
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนานเทอญ
katinwatsawang55 (1)

ติดตามบน Facebook

เว็บลิงค์